Jaarplan

Naast haar primaire taak van individuele financiële hulpverlening, heeft het bestuur van de stichting hulpverlening Lochemse kerken  in 2015 de volgende acties uitgevoerd:

ACTIEPUNT:

HOE UIT TE VOEREN:

UITGEVOERDE ACTIE.

WANNEER:

OVERLEG

1:

Bestuursoverleg minimaal 4 maal per jaar.

Het eerste overleg als de jaarvergadering.

Vergaderingen zijn belegd.

19/02, 12/05, 09/07, 01/10 en 26/11

Remonstrantse kerk; 19.30 uur

Eenmaal in de Hooiplukker

2.

Contact leggen met eigen achterban.

Alle bestuursleden onderhielden minstens 1 maal per jaar contact met eigen diaconie/PCI

meerdere malen per jaar.

3:

Bestuurswisselingen

3 nieuwe bestuursleden zijn benaderd, t.w.

Jan Doornbos, Erik te Loo en Ria Knoef

Ter vergadering

kennismaking en deelname bestuursvergadering

Afgetreden Carla Schutte

Afgetreden Aleid Zuidema, voorzitter

Jan Getkate voorzitter a.i.

01/10/15

26/11/15

01/10/15 en

26/11/15

3:

Overleg met de hulpverleners.

Tijdens bestuursvergaderingen was er steeds ruimte  voor overleg met hulpverleners

Ook telefonisch met bestuur is overleg gepleegd.

Bij aanvang van iedere bestuursvergadering

KERNTAAK

4:

Individuele financiële hulpverlening.

Conform reglementen.

Aantal hulpverleningen:

19

Gedurende het hele jaar

5:

Bekendheid van de Stichting vergroten.

Onze website is verbeterd/ANBI proef gemaakt

Vernieuwde brochures zijn verspreid onder de doelgroepen.

Artsen, apotheken maatschappelijk werk, scholen,gemeente,Buurt-zorg,Gudula, Sensire en St.Leergeld

Deelname “Goede Doelen Markt

Folders verspreid.

In kerkbladen geschreven.

Website SHLK

Hele jaar 2015

6:

Uitvoeren van een project dat aansluit bij  doel-stelling van de stichting.

-Brief aan scholen, dat men beroep op steun van SHLK kan doen( 12 scholen benaderd)

– Tienermoederproject in samenwerking van de Stichting Welzijn Lochem ( SWL)

5  scholen hebben gereageerd , 2 hulpvragen in behandeling genomen

Gesprekken met SWL/financiele ondersteuning

2015

2015

7:

Project Kerstpakketten

-       kerstpakketten-actie

-       overleg met diverse organisaties en personen over /bestemming/adressen

Ruim 100 kerstpakketten samengesteld,ver-/be-zorgd.

19-12-15

FINANCIEEL/verkrijging van onze financiële middelen

8:

Bijdrage innen van de deelnemende kerken/ gemeenten.

Is gebeurd door Rita

In het voorjaar 2015

9:

Collectes houden.

Kerkelijke c ollectes tenminste eenmaal per jaar, een aantal kerken zelfs meerdere malen

Raad v. Kerken

2015

10:

Werven van gelden.

We werden dit jaar blij verrast met donaties

- Plusmarkt Joop Cornelis. 14% korting op inhoud kerstpakketten

- Anonieme gevers(5) met bedragen van

€10.000( 2x) , €7500 , €5000 en €30,-

CONTACTEN EN NETWERKONDERHOUD

11.

Stichting Welzijn Lochem

Gebiedsteam

Afstemmen gemeen- schappelijke belangen en maken van afspraken

Via direct overleg en digitaal

Bram Buiting,Marian de Hoop,Karin Nijkamp

Peter van Dalen

2015

16/08

12:

Contact houden met de gemeente.

Alle vergaderingen van platform minimabeleid  bezocht(Jaap ,Aleid )

platform minimabeleid Lochem.

08-04-15

13:

Contact zoeken met de Turkse gemeenschappen

Contact leggen en mogelijkheden onderzoeken voor overleg. Evt. actie samen met Raad van Kerken

Gesprek van Aleid Zuidema en Jaap Huizinga met de dames Boya Ayse en Havva Akbulut.

Dirk Stoevenbelt en Jaap Huizinga bij voorzitter moskeebestuur Zaim Dagdelen

19/08

02/09/15

14:

Contacten voortzetten in de samenleving

Deelname aan de Goede Doelen Markt.

   

INFORMATIE-VERSTREKKING

15:

Informatie verstrekken aan achterban/ publicaties.

Geregeld via de kerkbladen

Actief door tijdens de diensten te wijzen op de SHLK

16:

Voorlichting geven en public relations extern.

Actief uitvoeren.

Goede Doelen Markt.

Kerkblaadjes

Internetsite van onze SHLK en verspreiden eigen brochures

EIGEN ORGANISATIE

17:

Bestuurswisselingen uitvoeren

Conform statuten

Bestuurswisseling 2015 is  gebeurd.

18:

Ondersteuning van de hulpverleners

Tijdens het bestuursoverleg en ook incidenteel tussentijds

Vergaderruimte in de Arminiuszaal van de Remonstrantse Gemeente. Een fijne vergaderruimte. Met dank aan het bestuur van de Remonstrantse Gemeente.

Goede Doelenmarkt. opnieuw verfrissende inrichting van kraam met folders, kerstballen, kerstboompjes, intekenlijst eigen kerstpakketten en kaarten. Succesvol verlopen.

Vastgesteld in het overleg van: 18-02-2016

 

   

Website in beheer bij de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken