De stichting SHLK

De stichting is een samenwerkingsverband binnen de “Raad van kerken Lochem”.

Door samen te werken kunnen wij de hulpverlening verbeteren, professionaliseren en efficiënter maken. Ook kunnen wij op deze wijze ons netwerk versterken, ons beter profileren, meer naamsbekendheid krijgen en onze bereikbaarheid verbeteren.

 

 

 

   

Website in beheer bij de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken